ISO 9001 - 2008
Giới thiệu về PTP

Công ty cổ phần Dịch vụ viễn thông và In Bưu điện (PTP) hoạt động sản xuất kinh doanh các sản phẩm phục vụ trong ngành bưu chính viễn thông, là đơn vị thành viên hạch toán độc lập trực thuộc Tập Đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Với bề dày truyền thống trên 57 năm hình thành, PTP đã và đang phát triển không ngừng. Cùng với tiêu chuẩn ISO 9001:2008 – ISO 14001:2004, PTP có thế mạnh và kinh nghiệm trên các lĩnh vực: Thiết kế – Tạo mẫu Sản xuất các sản phẩm chuyên dụng và cao cấp trên công nghệ In Offset, In Flexo. Sản xuất  hóa đơn GTGT, thẻ cào, tem điện tử phủ cào, in dữ liệu biến đổi, in mã vạch, In bao bì và các sản phẩm in truyền thống khác.

Chi tiết
Chính sách chất lượng

Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện (PTP) cam kết thiết lập, thực hiện và cải tiến thường xuyên hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2000 cho hoạt động sản xuất.
Mục đích PTP là kinh doanh có hiệu quả và phát triển bền vững, trên cơ sở:
Lợi ích của khách hàng khi sử dụng sản phẩm và dịch vụ của PTP cũng chính là lợi ích của PTP
Nâng cao chất lượng sản phẩm, quản lý tốt và chuyên nghiệp để giảm chi phí và hạ giá thành.
Đáp ứng và nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng thông qua việc cung cấp các sản phẩm chất lượng tốt và dịch vụ hậu mãi chu đáo

Chi tiết
Công ty PTP thông báo chi trả cổ tức năm 2016
Công ty CP Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện ( PTP) thông báo chi trả cổ tức năm 2016
Công ty PTP công bố thông tin về việc giải thể Chi nhánh PTP Thăng Long
Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn Thông & In Bưu điện (PTP) công bố thông tin về việc giải thể Chi nhánh PTP Thăng Long.
Công ty CP Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện ( PTP) tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2017
Ngày 24/5/2017, Công ty CP Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện (PTP) đã tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2017, tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 tại Hà Nội.
Công ty PTP công bố biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty PTP công bố biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
Công ty PTP công bố tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2017 có bổ sung
Công ty PTP công bố tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2017 có bổ sung
Công ty PTP thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
Công ty PTP thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
Công ty PTP công bố báo cáo thường niên năm 2016
Công ty PTP công bố báo cáo thường niên năm 2016
CBTT: Công ty PTP Công bố Thông tin về ý kiến loại trừ của Công ty kiểm toán và kết quả SXKD năm 2016 đã được kiểm toán
Công ty CP DVVT & In Bưu Điện (PTP) CBTT về ý kiến loại trừ của Công ty kiểm toán và kết quả SXKD năm 2016 đã được kiểm toán
CBTT: V/v miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT
Công ty PTP Công bố thông tin về việc miền nhiệm TV HĐQT đối với Ông Trần Xuân Khiên và bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 đối với Ông NGuyễn Hồng Lâm.