TB chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức 2021.
Công ty PTP thông báo chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức 2021.
Thông báo Tuyển dụng
Tuyển dụng Phó Giám đốc Chi nhánh & NVKD làm việc tại Đà Nẵng
TB Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ 2022
Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông 2022
Ra mắt sách của Tổng bí thư về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Cuốn sách tập hợp 29 bài viết, phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3
Công ty CP DVVT & In Bưu Điện (PTP) xin dành những lời chúc tốt đẹp nhất tới chị em phụ nữ đang làm việc tại Công ty, và đặc biệt là Nữ Khách hàng và Quý Đối tác của PTP.
151018_095056baner_web_ptp-06