ISO 9001 - 2015
Công bố ĐL Cty, QC HĐ của BKS, của HĐQT, nội bộ về Quản trị Cty

Công ty PTP công bố Điều lệ Công ty CP DVVT và In Bưu Điện 2022, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

Chi tiết
Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3

Công ty CP DVVT & In Bưu Điện (PTP) xin dành những lời chúc tốt đẹp nhất tới chị em phụ nữ đang làm việc tại Công ty, và đặc biệt là Nữ Khách hàng và Quý Đối tác của PTP.

Chi tiết
CB Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2022
Công ty PTP Công bố báo cáo quản trị bán niên 6 tháng đầu năm 2022.
CB Báo cáo Quản trị năm 2021.
Công ty PTP Công bố báo cáo quản trị năm 2021.
CBTT về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty.
Công ty PTP Công bố thông tin về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty.
CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2022.
Công ty PTP công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2022.
TB chi trả cổ tức năm 2021.
Công ty PTP thông báo chi trả cổ tức năm 2021.
Việt Nam tăng 39 bậc về chỉ số chất lượng sống chỉ sau 1 năm.
Theo bảng xếp hạng chất lượng cuộc sống toàn cầu năm 2021 do tạp chí CEOWORLD (Mỹ) công bố, chất lượng sống của Việt Nam được cải thiện đáng kể chỉ sau 1 năm, với việc tăng 39 bậc.
Xác định lộ trình cho chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Ngày 29/6, Hội đồng Lý luận Trung ương đã tổ chức Đoàn nghiên cứu, khảo sát thực tế, tọa đàm, trao đổi khoa học tại Bộ Công Thương.
TB chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức 2021.
Công ty PTP thông báo chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức 2021.
Tổ chức thành công Lễ kết nạp Đảng viên mới.
Ngày 20/05/2022, Công ty CP Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới.
Công ty PTP, Tổ chức thành công Huấn luyện ATVSLĐ.
Ngày 19/05/2022, Công ty PTP tổ chức thành công Huấn luyện An toàn Vệ sinh Lao động cho toàn thể CBCNV.Facebook chat