ISO 9001 - 2015

Ngày 20/05/2022, Công ty CP Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới.

Chi tiết

Ngày 19/05/2022, Công ty PTP tổ chức thành công Huấn luyện An toàn Vệ sinh Lao động cho toàn thể CBCNV.

Chi tiết

Công ty PTP công bố Điều lệ Công ty CP DVVT và In Bưu Điện 2022, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

Chi tiết

Ngày 10/05/2022, Công ty CP Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện long trọng tổ chức Đại hội Đoàn Công ty lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Chi tiết

Thông báo lịch nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2022.

Chi tiết

Theo Viện Chiến lược Chính sách tài nguyên và môi trường, trung bình, số lượng túi nylon sử dụng một lần tại các siêu thị Việt Nam, hiện chiếm khoảng 104.000 túi/ngày, tương đương với 38 triệu túi nylon/năm (trong đó 46/48 siêu thị đang cung cấp

Chi tiết

Công bố thông tin biên bản, nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Chi tiết

Công ty PTP tổ chức thành công Đại hội Cổ đông Thường niên Năm 2022

Chi tiết

Một số sách như “Giận”, “Không tức giận bạn đã thắng”, “Cái bẫy của cơn giận” chỉ cách chế ngự cơn nóng giận, giữ cân bằng cảm xúc.

Chi tiết

Công ty PTP trân trọng Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương

Chi tiết

Công ty PTP tổ chức thành công HN ĐB NLĐ 2022, Tổng kết HĐ CĐ 2021, và Triển khai công tác CĐ 2022.

Chi tiết
 Facebook chat