ISO 9001 - 2015
Tổ chức thành công Lễ kết nạp Đảng viên mới.  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
Ngày 20/05/2022, Công ty CP Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới.

Toàn cảnh Lễ kết nạp Đảng viên mới.


Toàn cảnh Lễ kết nạp Đảng viên mới.


Ông Ngô Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy Công ty PTP, chỉ đạo lễ Kết nạp Đảng viên mới.


Bà Trần Hồng Thu - Bí thư Chi bộ Khối Văn phòng Công ty PTP, đọc Quyết định kết nạp Đảng viên.


Bà Trần Hồng Thu - Bí thư Chi bộ Khối Văn phòng Công ty PTP, trao Quyết định kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Nguyễn Sỹ Đại.


Đảng viên mới Nguyễn Sỹ Đại đọc lời tuyên thệ.


Ông Trần Khánh - Bí thư Chi bộ khối Kinh doanh Công ty PTP, trao Quyết định kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Nguyễn Việt Cường.


Đảng viên mới Nguyễn Việt Cường đọc lời tuyên thệ.


Ông Trần Khánh - Bí thư Chi bộ khối Kinh doanh Công ty PTP, giao nhiệm vụ, quyền hạn của người Đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị.


Ông Đỗ Đại Phúc - Phó Bí thư Chi bộ khối Văn Phòng, tuyên bố Bế mạc Lễ kết nạp Đảng viên mới. 

Trong không khí thiêng liêng của lễ kết nạp Đảng viên mới, với lời thề tuyên thệ của hai Đảng viên mới là: quần chúng ưu tú Nguyễn Sỹ Đại và quần chúng ưu tú Nguyễn Việt Cường, kính chúc hai đồng chí giữ vững lời thề, luôn chấp hành đúng đường lối kỉ cương của Đảng. Phấn đấu rèn luyện, cùng đưa tập thể Công ty PTP phát triển vững mạnh.
Cập nhật: 08/06/2022
Lượt xem: 232
Lên trênFacebook chat