ISO 9001 - 2015
Tổ chức Hội nghị ĐB NLĐ 2022.  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
Công ty PTP tổ chức thành công Hội nghị Đại biểu Người Lao động năm 2022 và Tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2021; Triển khai công tác Công đoàn năm 2022.Toàn cảnh Hội nghị Đại biểu Người Lao động Công ty PTP năm 2022.


Ông Phạm Tuấn Anh - Trưởng phòng Phát triển Thị Trường. Khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự.


Ông Trần Khánh - CT Công đoàn - Phó TGĐ.
Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn năm 2021, triển khai Kế hoạch hoạt động Công đoàn năm 2022.


Ông Ngô Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc Công ty PTP, điều hành Hội nghị.


Đoàn chủ tịch điều hành:
- Thông qua thỏa ước lao động tập thể sửa đổi.
- Thông qua Nội quy lao động sửa đổi.


Người lao động phát biểu đóng góp ý kiến.


Người lao động phát biểu đóng góp ý kiến.


Tổ thư ký làm việc và thông qua Kết quả hội nghị.

                                            
Tổ thư ký làm việc và thông qua Kết quả hội nghị.


Ông Phạm Tuấn Anh - Trưởng phòng Phát triển Thị Trường. Tuyên bố Bế mạc Hội nghị.
Cập nhật: 31/03/2022
Lượt xem: 279
Lên trênFacebook chat