ISO 9001 - 2015
TB Tái bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng KT TKTC  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
Thông báo Tái bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán TKTC Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện đối với Ông Lê Hoàn.
Chi tiết xem tại: TB tái bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán TKTC Công ty PTP.pdf
Cập nhật: 29/12/2021
Lượt xem: 750
Lên trênFacebook chat