ISO 9001 - 2015
PTP Công bố TT BB, NQ ĐHCĐ TN năm 2022  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
Công bố thông tin biên bản, nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện (PTP) ngày 21/4/2022.
Chi tiết xem tại file: UY BAN CHUNG KHOAN NHA NUOC.pdf
Cập nhật: 22/04/2022
Lượt xem: 197
Lên trênFacebook chat