ISO 9001 - 2015
Công ty PTP, Tổ chức thành công Huấn luyện ATVSLĐ.  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
Ngày 19/05/2022, Công ty Cp DVVT và In Bưu Điện(PTP) đã tổ chức thành công Huấn luyện An toàn Vệ sinh Lao động cho toàn thể cán bộ công nhân viên (CBCNV) của Công ty tại hội trường tầng 7, tòa nhà PTP, số 564 Nguyễn Văn Cừ, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội.


Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động là thực hiện các công tác giảng dạy và đào tạo cho người tham gia lao động nhằm nâng cao kiến thức về an toàn trong lao động, giúp đảm bảo sự an toàn cho người lao động khi làm việc ở bất kỳ môi trường nào.


Người tham gia huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động sẽ được trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết khi thực hiện công việc để có thể đảm bảo an toàn, vệ sinh trong lao động.


Nội dung khóa đào tạo đã đào tạo cho CBCNV hiểu biết những nội dung sau đây:
- Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.
- Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động
- Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động
- Kỹ thuật an toàn thiết bị.


Công ty PTP đã thực hiện nghiêm chỉnh công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho toàn thể CBCNV. Đây là sự quan tâm tới sức khỏe của người lao động, cũng như giảm thiểu tai nạn lao động. Từ đó duy trì hoạt động sản xuất và phát triển kinh doanh chung của toàn công ty.
Cập nhật: 19/05/2022
Lượt xem: 196
Lên trênFacebook chat