ISO 9001 - 2015
TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÔNG TY PTP LẦN THỨ IX  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ
CÔNG TY
PTP LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện (PTP) lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã được khai mạc trọng thể sáng ngày 11-6-2020, tại Trụ sở Công ty, Số 564 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, TP Hà Nội. 

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Công ty PTP lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội vinh hạnh được đón tiếp các đồng chí đại biểu khách quý: Đảng ủy Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam cùng sự có mặt của 60 Đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Toàn thể Đảng viên tham gia biểu quyết tại Đại hội Đảng bộ Công ty PTP lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.


Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện, lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam; Đại hội đã thảo luận Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Công ty; Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ Khóa VIII nhiệm kỳ 2015-2020 do Đoàn Chủ tịch trình bày và được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng bộ Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam; Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn VNPT lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

BCH Đoàn Thanh niên Cty có lẵng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ Công ty PTP, nhiệm kỳ 2020-2025.

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội nhấn mạnh: Nhất trí thông qua báo cáo của Đảng bộ về đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020; Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện; Nhất trí thông qua dự thảo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội.


Đồng chí Ngô Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty PTP phát biểu tại Đại hội.


Đại hội biểu quyết thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các nội dung chính như sau: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, Đảng viên; Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ Đảng viên trong Đảng bộ, giữ vững sự đoàn kết nhất trí trong Đảng; Xây dựng, triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng bộ đề ra kịp thời, hiệu quả; Lãnh đạo, chỉ đạo Chuyên môn hoàn thành tốt mục tiêu, kế hoạch của Công ty đề ra; Tiếp tục nâng cao vai trò chỉ đạo và hoàn thiện mô hình tổ chức sản xuất, kinh doanh, bộ máy quản lý của Công ty; Bổ sung sửa đổi, hoàn thiện cơ chế hoạt động và điều hành của đơn vị, làm cho cơ chế phải thực sự là động lực thúc đẩy sự phát triển của Công ty; Tích cực bồi dưỡng giúp đỡ quần chúng ưu tú vào Đảng; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động các tổ chức đoàn thể; Về chiến lược phát triển sản phẩm, trong đó có các chỉ tiêu phát triển cho từng năm về đầu tư, về lao động, về cơ cấu sản phẩm và thị trường, theo định hướng các sản phẩm: In Phẳng; Dữ liệu, Thẻ, Tem điện tử, Hoá đơn điện tử, Ống hút giấy, Bao bì giấy; ....


Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.


Về Phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Đại hội xác định một số chỉ tiêu trọng yếu đến năm 2025: Hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2020-2025; Thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của các Đảng viên đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Giao Ban chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Đảng cấp trên và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty, xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch công tác để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào hoạt động trong thực tiễn.

Đại hội Đảng bộ Công ty kêu gọi toàn thể cán bộ, Đảng viên, Người lao động trong toàn Đảng bộ tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.


Đồng chí Bùi Văn Hoan – UV Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Chủ tịch Công đoàn VNPT phát biểu tại Đại hội.


Trên tinh thần làm việc khách quan, nghiêm túc, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn 7 đồng chí đủ năng lực, tài đức bầu vào BCH Đảng bộ Công ty lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Với sự tín nhiệm cao, đồng chí Ngô Mạnh Hùng tiếp tục được bầu là Bí thư Đảng Ủy.


Các Đảng viên lần lượt bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ Công ty PTP, nhiệm kỳ 2020 - 2025.Chúc mừng thành công của Đại hội, với sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng; Với sự đồng tâm nhất trí, phát huy truyền thống đoàn kết của đội ngũ cán bộ, Đảng viên, Đảng bộ và tinh thần “đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, chúng ta tin tưởng Đảng bộ sẽ lãnh đạo toàn đơn vị thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện (PTP) lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020- 2025.


Ban chấp hành Đảng bộ PTP, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.Cập nhật: 12/06/2020
Lượt xem: 934
Lên trênFacebook chat