ISO 9001 - 2015
Công ty PTP thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
Công ty PTP thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, thời gian 7h30 thứ 2 ngày 24/4/2017 tại Hội trường tầng 3 Số 564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội  và dự thảo tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
Nội dung xin xem
file đính kèm.
Cập nhật: 19/04/2017
Lượt xem: 1451
Lên trênFacebook chat