ISO 9001 - 2008
Công ty PTP thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
Công ty PTP thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, thời gian thứ 6 ngày 22/4/2016 tại Hội trường tầng 3 Số 564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội.Thư mời họp, chương trình và giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 xin xem FILE ĐÍNH KÈM
Cập nhật: 07/04/2016
Lượt xem: 23437
Lên trênFacebook chat