ISO 9001 - 2015
CBTT: Công ty PTP Công bố Thông tin về ý kiến loại trừ của Công ty kiểm toán và kết quả SXKD năm 2016 đã được kiểm toán  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
Công ty CP DVVT & In Bưu Điện (PTP) CBTT về ý kiến loại trừ của Công ty kiểm toán và kết quả SXKD năm 2016 đã được kiểm toán. Chi tiết xem ở FILE ĐÍNH KÈM
Cập nhật: 30/03/2017
Lượt xem: 1593
Lên trênFacebook chat