ISO 9001 - 2015
TB thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
Công ty CP Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện xin trân trọng Thông báo về việc Bán thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ.
Chi tiết xem tại: 1/ Thông báo về việc bán thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ.pdf
                          2/ Quyết định vv ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản năm 2021.pdf
Cập nhật: 15/06/2021
Lượt xem: 1464
Lên trênFacebook chat