ISO 9001 - 2015

Công ty PTP Công bố nội quy lao động năm 2021.

Chi tiết

Công ty PTP Công bố thỏa ước lao động tập thể năm 2021.

Chi tiết

Công ty PTP Công bố báo cáo thường niên năm 2020.

Chi tiết

Công ty PTP Công bố thông tin về dự thảo tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Chi tiết

Công ty PTP Công bố thông tin về việc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Chi tiết

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 và tổ chức thành công Hội nghị Người lao động.

Chi tiết

Công ty PTP Công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

Chi tiết

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2021

Chi tiết

Công ty CP DVVT & In Bưu Điện (PTP) xin dành những lời chúc tốt đẹp nhất tới chị em phụ nữ đang làm việc tại Công ty, và đặc biệt là Nữ Khách hàng và Quý Đối tác của PTP.

Chi tiết

Chúng tôi đang cần tuyển dụng những vị trí sau đây:

Chi tiết

Thời gian: Từ 10/02/2021 đến hết ngày 16/02/2021

Chi tiết

Công ty PTP Công bố TT 24 giờ về Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Cục thuế Hà Nội.

Chi tiết
 Facebook chat