ISO 9001 - 2015

Ngày 20/05/2022, Công ty CP Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới.

Chi tiết

Ngày 19/05/2022, Công ty PTP tổ chức thành công Huấn luyện An toàn Vệ sinh Lao động cho toàn thể CBCNV.

Chi tiết

Công ty PTP công bố Điều lệ Công ty CP DVVT và In Bưu Điện 2022, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

Chi tiết

Ngày 10/05/2022, Công ty CP Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện long trọng tổ chức Đại hội Đoàn Công ty lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Chi tiết

Thông báo lịch nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2022.

Chi tiết

Công bố thông tin biên bản, nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Chi tiết

Công ty PTP tổ chức thành công Đại hội Cổ đông Thường niên Năm 2022

Chi tiết

Công ty PTP trân trọng Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương

Chi tiết

Công ty PTP tổ chức thành công HN ĐB NLĐ 2022, Tổng kết HĐ CĐ 2021, và Triển khai công tác CĐ 2022.

Chi tiết

Công ty PTP Công bố dự thảo tài liệu họp ĐHCĐ TN năm 2022.

Chi tiết

Công ty PTP thông báo mời họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022

Chi tiết
 Facebook chat