ISO 9001 - 2015

Công ty PTP Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ các Khối Nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Chi tiết

PTP xin trân trọng thông báo về thời gian nghỉ lễ Quốc Khánh 02/09/2022 cụ thể như sau:

Chi tiết

Công ty PTP Công bố báo cáo quản trị năm 2021.

Chi tiết

Công ty PTP Công bố thông tin về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty.

Chi tiết

Công ty PTP công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2022.

Chi tiết

Công ty PTP thông báo chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức 2021.

Chi tiết

Ngày 20/05/2022, Công ty CP Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới.

Chi tiết

Ngày 19/05/2022, Công ty PTP tổ chức thành công Huấn luyện An toàn Vệ sinh Lao động cho toàn thể CBCNV.

Chi tiết

Công ty PTP công bố Điều lệ Công ty CP DVVT và In Bưu Điện 2022, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

Chi tiết

Ngày 10/05/2022, Công ty CP Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện long trọng tổ chức Đại hội Đoàn Công ty lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Chi tiết

Thông báo lịch nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2022.

Chi tiết

Công bố thông tin biên bản, nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Chi tiết
 Facebook chat