ISO 9001 - 2015

Công ty PTP Công bố thông tin biên bản họp lần 1 HĐQT Công ty PTP nhiệm kỳ 2020-2024.

Chi tiết

Công ty PTP tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Chi tiết

Công ty công bố thông tin về biên bản họp lần 1 Ban kiểm soát Công ty PTP nhiệm kỳ 2020-2024.

Chi tiết

Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện (PTP) lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã được khai mạc trọng thể sáng ngày 11-6-2020, tại Trụ sở Công ty, Số 564 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, TP Hà Nội.

Chi tiết

Công ty CP Dịch vụ Viễn thông và In bưu điện - PTP công bố TT 24 giờ về việc không đủ điều kiện tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Chi tiết

Công ty CP DVVT & In Bưu điện - PTP  thông báo  hồ sơ đề cử làm TV BKS Công ty PTP nhiệm kỳ 2020-2024 của bà Đỗ Vân Anh.

Chi tiết

Công ty CP DVVT & In Bưu điện - PTP Thông báo hồ sơ ứng cử làm TV HĐQT Công ty PTP nhiệm kỳ 2020-2024 của Ông Nguyễn Hồng Lâm

Chi tiết

Công ty CP DVVT & In Bưu điện - PTP công bố thời gian họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Chi tiết

Công ty CP DVVT & In Bưu điện công bố tài liệu họp Đại hội cổ đông TN 2020.

Chi tiết

Công ty PTP thông báo gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020.

Chi tiết

Công ty CP Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện - PTP công bố báo cáo thường niên năm 2019.

Chi tiết

Công ty cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện - PTP Công bố thông tin 24 giờ về BCTC kiểm toán năm 2019.

Chi tiết
 Facebook chat