ISO 9001 - 2008
Tập huấn nghiệp vụ PCCC năm 2014  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ

                                           Toàn cảnh Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ PCCC năm 2014        

        Ngày 29/10/2014 Công ty CP Dịch vụ Viễn thông và in Bưu điện (PTP) tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho cán bộ công nhân viên Công ty. Đây là hoạt động được duy trì hàng năm nhằm thường xuyên trang bị và quán triệt người lao động có trách nhiệm tuyệt đối chấp hành các qui định, nội qui về PCCC; tìm hiểu, học tập pháp luật và kiến thức về PCCC; bảo quản, sử dụng thành thạo các phương tiện PCCC thông dụng; ngăn chặn các nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy và những hành vi vi phạm qui định an toàn về PCCC; đồng thời xây dựng đội PCCC cơ sở bản lĩnh, giỏi nghiệp vụ, tuân thủ các qui định hiện hành của Pháp luật về PCCC.
          Trước diễn biến tình hình các các vụ cháy gây thiệt hại lớn về người và của có chiều hướng gia tăng, cùng với các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, công tác an toàn về an ninh, trật tự, đặc biệt là công tác PCCC được Công ty đặc biệt quan tâm, đầu tư. Công ty CP DVVT& In Bưu điện đã ban hành nội quy an toàn PCCC trong toàn Công ty trên cơ sở đề xuất tham mưu của phòng KHSX, phòng Tổng hợp và tuân thủ đúng theo các quy định hiện hành của pháp luật về PCCC. Ban lãnh đạo PTP thường xuyên chỉ đạo, ban hành các văn bản cảnh báo, yêu cầu cụ thể về PCCC đến các đơn vị trong toàn Công ty; hằng năm đều tổ chức tập huấn nhằm nâng cao nhận thức của CBCNV và củng cố lực lượng chuyên trách PCCC.
Điểm nhấn của Hội nghị tập huấn 2014 là ngoài nội dung lý thuyết về PCCC do các giảng viên của Cảnh sát PCCC Tp.Hà Nội hướng dẫn, truyền tải tại hội trường, các học viên được chia thành các tổ/nhóm để thực hành diễn tập phương án chữa cháy và cứu hộ cứu nạn với các tình huống giả định . Buổi tập huấn đã diễn ra thành công với sự phối hợp hiệu quả giữa Ban lãnh đạo, Cán bộ CNV và Cảnh sát PCCC Tp.Hà Nội.

                                                                                                                                         Phòng Tổng hợp

Cập nhật: 11/11/2014
Lượt xem: 1727
Lên trênFacebook chat