ISO 9001 - 2015
Công ty PTP tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
Thứ 2, ngày 26/04/2021, Công ty CP Dịch vụ Viễn Thông và In Bưu Điện (PTP) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2021. Đại hội đã thông qua toàn bộ các tờ trình và kế hoạch kinh doanh của Hội đồng Quản trị Công ty PTP trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

Tham dự Đại hội có đại diện Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam (VNPT). Về phía PTP có bà Nguyễn Thị Minh Huyền – Chủ tịch HĐQT; Ông Ngô Mạnh Hùng – Tổng Giám đốc và các thành viên HĐQT, Ban Điều hành. Về phía cổ đông, có đông đảo cổ đông có quyền biểu quyết và đặc biệt là có sự tham dự của Ông Nguyễn Hồng Lâm – Thành viên hội đồng quản trị.


Toàn cảnh ĐHĐCĐ thường niên Công ty PTP năm 2021.

Trong phiên họp, các cổ đông đã nghe các báo cáo, tờ trình: báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2021.
Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, kế hoạch 2021 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; Báo cáo tiền lương, tiền thưởng, thù lao, lợi ích khác năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của ban quản lý, điều hành; Bầu cử thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát.
Báo cáo tại phiên họp, ông Ngô Mạnh Hùng - Tổng giám đốc PTP cho biết, năm 2020, mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức do đại dịch Covid-19 gây nên, nhưng Công ty PTP đã nỗ lực và đạt kết quả đáng tự hào.


Ông Ngô Mạnh Hùng - TGĐ Công ty PTP phát biểu tại ĐHĐCĐ năm 2021.

Báo cáo HĐQT kết quả SXKD năm 2020 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2021.


Ông Hoàng Trường Giang – P.TGĐ Công ty PTP báo cáo tại ĐHĐCĐ năm 2021.

Thông qua BCTC kiểm toán năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2020. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS. Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2021. Phương án thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021.


Ông Nguyễn Triệu Long – Trưởng ban Kiểm soát, thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.

Trong năm qua, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, PTP có những khó khăn, thách thức đồng thời có những may mắn, cơ hội nhưng quan trọng hơn hết là tập thể ban lãnh đạo, CBCNV PTP đã nỗ lực, đồng lòng, rất quyết tâm và sáng tạo; Áp dụng nhiều biện pháp để tiết giảm chi phí, tối ưu hóa công nghệ, nâng cao năng suất, vận hành nhà máy ổn định, hiệu quả để mang lại những kết quả chung ngoài mong đợi.


Cổ đông dự Đại hội tham gia biểu quyết.

Bà Nguyễn Thị Minh Huyền – Chủ tịch Hội đồng Quản trị PTP cũng bày tỏ tin tưởng những giải pháp, chiến lược mà ban lãnh đạo PTP xây dựng, triển khai trong giai đoạn tới liên quan đến công tác quản trị, chiến lược, nguồn nguyên liệu thay thế ổn định, đa dạng hóa sản phẩm,… là phù hợp và tốt nhất. Qua đó, tin tưởng rằng hoạt động của PTP giai đoạn tới sẽ tiếp tục gặt hái được thành công.


Bà Nguyễn Thị Minh Huyền – Chủ tịch HĐQT PTP bày tỏ tin tưởng những giải pháp, chiến lược mà ban lãnh đạo PTP xây dựng, triển khai năm 2021.

Cập nhật: 26/04/2021
Lượt xem: 53494
Lên trênFacebook chat