ISO 9001 - 2008
Công ty PTP thông báo quyết định về việc cử cán bộ ứng cử làm Thành viên HĐQT Công ty PTP nhiệm kỳ 2015-2019.  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
Công ty PTP thông báo quyết định số 60/QĐ-VNPT-HĐTV-TCCBLD ngày 10/4/2015 của Tập đoàn Bưu Chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) về việc cử cán bộ Ông Phạm Ngọc Ninh, Ông Ngô Mạnh Hùng, Ông Phan Văn An là người đại diện 49% vốn góp của VNPT tại Công ty PTP ứng cử làm Thành viên HĐQT Công ty PTP nhiệm kỳ 2015-2019.
Chi tiết xem ở FILE ĐÍNH KÈM
Cập nhật: 21/04/2015
Lượt xem: 1206
Lên trênFacebook chat