ISO 9001 - 2008
CBTT: V/v miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
Công ty PTP Công bố thông tin về việc miền nhiệm TV HĐQT đối với Ông Trần Xuân Khiên và bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 đối với Ông NGuyễn Hồng Lâm.

Chi tiết xin xem ở FILE ĐÍNH KÈM
Cập nhật: 28/02/2017
Lượt xem: 2168
Lên trênFacebook chat