ISO 9001 - 2015

Chúng tôi đang cần tuyển dụng những vị trí sau đây:

Chi tiết

Công ty PTP Công bố TT 24 giờ về Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Cục thuế Hà Nội.

Chi tiết

Công ty CP Dịch vụ Viễn thông & In Bưu Điện cần tuyển dụng công nhân vận hành máy in.

Chi tiết

Công ty PTP tuyển dụng nhân viên kinh doanh thu nhập hấp dẫn không giới hạn, tương xứng với năng lực.

Chi tiết

Công ty CP Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện tuyển dụng Nhân viên Truyền thông và Chăm sóc khách hàng 

Chi tiết

Công ty CP DVVT & In Bưu điện tuyển dụng nhiều vị trí, mức lương từ 10-15 triệu

Chi tiết

Công ty CP DVVT& In Bưu điện tuyển dụng trưởng nhóm và nhân viên phát triển thị trường

Chi tiết

Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện (PTP) tuyển dụng Nhân viên Truyền thông, Phát triển thị trường làm việc tại Hà Nội

Chi tiết

Công ty CP Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện (PTP) tuyển dụng Kỹ sư điện - điện tử làm việc tại Hà Nội

Chi tiết

Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện tuyển dụng nhân viên IT làm việc tại Hà Nội.

Chi tiết

Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện (PTP) tuyển nhân viên công nghệ thông tin làm việc tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Chi tiết
12
 Facebook chat