ISO 9001 - 2015

Công ty CP DVVT& In Bưu điện tuyển dụng trưởng nhóm và nhân viên phát triển thị trường

Chi tiết

Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện (PTP) tuyển dụng Nhân viên Truyền thông, Phát triển thị trường làm việc tại Hà Nội

Chi tiết

Công ty CP Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện (PTP) tuyển dụng Kỹ sư điện - điện tử làm việc tại Hà Nội

Chi tiết

Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện tuyển dụng nhân viên IT làm việc tại Hà Nội.

Chi tiết

Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện (PTP) tuyển nhân viên công nghệ thông tin làm việc tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Chi tiết

Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện (PTP) tuyển nhân viên kinh doanh làm việc tại Hà Nội.

Chi tiết

Công ty CP Dịch vụ Viễn thông và in Bưu điện thông báo tuyển dụng vị trí nhân viên IT

Chi tiết

Công ty CP Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện tuyển nhân viên Kỹ thuật In

Chi tiết

Công ty CP Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện tuyển dụng vị trí Giám đốc Chi nhánh

Chi tiết

Công ty CP Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện tuyển dụng vị trí Phó Phòng Kế hoạch Sản xuất 

Chi tiết

Công ty CP Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện thông báo Nhân viên Thiết kế

Chi tiết
12
 Facebook chat