ISO 9001 - 2008
Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện (PTP) Công bố thông tin  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện (PTP) Công bố TT 24 giờ về việc bổ nhiệm Bà Trần Hồng Thu - TV Ban KS Công ty PTP nhiệm kỳ 2015-2019 làm Trưởng ban KS Công ty PTP.
Chi tiết xin xem ở FILE ĐÍNH KÈM
Cập nhật: 05/05/2016
Lượt xem: 18978
Lên trênFacebook chat