ISO 9001 - 2015
PTP thông báo mời chào hàng cạnh tranh  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
CÔNG TY CP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VÀ IN BƯU ĐIỆN THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH


- Tên bên mời chào giá: Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện - Địa chỉ: Số 564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên – TP Hà Nội
- Tên dự án:  Cung cấp vật tư sản xuất thường xuyên năm 2014.
- Gói thầu 1: Cung cấp vật tư giấy in offset.
- Gói thầu 2: Cung cấp vật tư giấy cacbon.
- Gói thầu 3: Cung cấp vật tư giấy cuse bồi định lượng 250g/m2.
- Gói thầu 4: Cung cấp vật tư giấy cuse bồi định lượng 270g/m2.
- Nguồn vốn: Phục vụ sản xuất kinh doanh
- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
- Thời gian phát hành hồ sơ: từ 9 giờ ngày 21 tháng 5 năm 2014 đến trước 14 giờ ngày 03 tháng 06 năm 2014.
- Địa điểm  phát hành hồ sơ: Phòng Kế hoạch sản xuất- Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện; số 564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên – Hà Nội, Điện thoại: 04. 38774437 gặp Ông Hà Đình Hùng- Phòng Kế hoạch sản xuất để nhận hồ sơ chi tiết.
- Địa chỉ nhận HSCG: Phòng Kế hoạch sản xuất- Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện; số 564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên – Hà Nội.
- Thời điểm tiếp nhận hồ sơ : Từ  09 giờ ngày 21/05/2014 đến 14 giờ ngày 03 tháng 06 năm 2014. Các đơn vị  có thể tham gia chào giá cho một gói hoặc tất cả các gói chào hàng trên.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện kính mời đại diện của các nhà thầu có năng lực tham gia./.                                                                                              
Cập nhật: 03/09/2014
Lượt xem: 4520
Lên trênFacebook chat