ISO 9001 - 2008

Bắt đầu từ ngày 01/11/2018, doanh nghiệp chính thức bắt buộc lập hóa đơn điện tử và gửi đến người mua khi kinh doanh hàng hóa và cung ứng dịch vụ thay vì hình thức khuyến khích như trước kia theo Nghị Định 119/2018/NĐ-CP.

Chi tiết

Hóa đơn điện tử đã và đang trở thành công cụ đắc lực cũng như xu hướng tất yếu của mọi doanh nghiệp – tổ chức bởi những lợi ích thiết thực như : tiết kiệm chi phí, thời gian; độ chính xác và bảo mật cao; giảm tải các thủ tục hành chính,… cùng

Chi tiết

Nghị định số 119/2018/NĐ - CP ngày 12 tháng 09 năm 2018 Quy định về Hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Chi tiết
 Facebook chat