ISO 9001 - 2015

Công ty PTP công bố Điều lệ Công ty CP DVVT và In Bưu Điện 2022, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

Chi tiết

Công ty CP DVVT & In Bưu Điện (PTP) xin dành những lời chúc tốt đẹp nhất tới chị em phụ nữ đang làm việc tại Công ty, và đặc biệt là Nữ Khách hàng và Quý Đối tác của PTP.

Chi tiết

THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP  Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Dịch vụ viễn thông và In Bưu điện  Tên tiếng Anh: POST AND TELECOMMUNICATIONS PRINTING JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt tiếng Anh: PTP., JSC  Trụ sở chính: Số 564 Đường Nguyễn

Chi tiết

Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện (PTP) cam kết thiết lập, thực hiện và cải tiến thường xuyên hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2015 cho hoạt động sản xuất. Mục đích PTP là kinh doanh có hiệu quả và phát triển bền vững, trên

Chi tiết
 Facebook chat