ISO 9001 - 2015

THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP  Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Dịch vụ viễn thông và In Bưu điện  Tên tiếng Anh: POST AND TELECOMMUNICATIONS PRINTING JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt tiếng Anh: PTP., JSC  Trụ sở chính: Số 564 Đường Nguyễn

Chi tiết

Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện (PTP) cam kết thiết lập, thực hiện và cải tiến thường xuyên hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2015 cho hoạt động sản xuất. Mục đích PTP là kinh doanh có hiệu quả và phát triển bền vững, trên

Chi tiết
 Facebook chat