Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương
Công ty PTP thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương 01 ngày 21/04/2021
Ngày đi làm lại: 22/04/2021