Công bố nội quy lao động 2021.
Công ty PTP Công bố nội quy lao động năm 2021.
Chi tiết xem tại đây: Nội quy lao động.pdf