PTP tổ chức thành công Đại hội đồng CĐ thường niên năm 2020.

Thứ 6, ngày 26/06/2020, Công ty CP Dịch vụ Viễn Thông và In Bưu Điện (PTP) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2020.


Tham dự Đại hội có Bà Nguyễn Thị Minh Huyền - Phó Ban Chất lượng đại diện tập đoàn VNPT. Về phía PTP, có ông Phạm Ngọc Ninh – Chủ tịch HĐQT; Ông Ngô Mạnh Hùng – Tổng Giám đốc và các thành viên HĐQT, Ban Điều hành. Về phía cổ đông, có đông đảo cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết.

Toàn cảnh ĐHĐCĐ thường niên Công ty PTP năm 2020.

Trong phiên họp, các cổ đông đã nghe các báo cáo, tờ trình: báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2020. Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2015-2019 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2020-2024.

Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, kế hoạch 2020 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020; Báo cáo tiền lương, tiền thưởng, thù lao, lợi ích khác năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của ban quản lý, điều hành; Bầu cử thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát.

Báo cáo tại phiên họp, ông Ngô Mạnh Hùng, Tổng giám đốc PTP cho biết, năm 2019, mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức nhưng Công ty CP Dịch vụ Viễn Thông và In Bưu Điện đã nỗ lực và đạt kết quả đáng tự hào.

Ông Ngô Mạnh Hùng - TGĐ Công ty PTP phát biểu tại ĐHĐCĐ năm 2020.

Báo cáo HĐQT kết quả SXKD năm 2019 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2020. Thông qua báo cáo của HĐQT về nhiệm kỳ 2015-2019, Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2020-2024.

Ông Hoàng Trường Giang – PTGĐ Công ty PTP báo cáo tại ĐHĐCĐ năm 2020.

Thông qua BCTC kiểm toán năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2019. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS. Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2020. Phương án thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020.

Thay mặt cho cổ đông PTP, ông Huỳnh Quang Vinh biểu dương và đánh giá cao kết quả SXKD mà PTP đạt được trong năm 2019. Trong năm qua, PTP có những khó khăn, thách thức đồng thời có những may mắn, cơ hội nhưng quan trọng hơn hết là tập thể ban lãnh đạo, CBCNV PTP đã nỗ lực, đồng lòng, rất quyết tâm và sáng tạo; Áp dụng nhiều biện pháp để tiết giảm chi phí, tối ưu hóa công nghệ, nâng cao năng suất, vận hành nhà máy ổn định, hiệu quả để mang lại những kết quả chung ngoài mong đợi.

Ông Huỳnh Quang Vinh – Cổ đông PTP phát biểu tại ĐHĐCĐ năm 2020.

Đại hội đã thông qua toàn bộ các tờ trình và kế hoạch kinh doanh của Hội đồng Quản trị Công ty PTP trong năm 2020 và 
các năm tiếp theo.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm tuyên bố chính thức mãn nhiệm nhiệm kỳ 2015-2019. Công ty PTP bầu TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2024.

Tổ chức bỏ phiếu bầu TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2024.

TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2024 ra mắt ĐHĐCĐ Công ty PTP năm 2020.

Bà Nguyễn Thị Minh Huyền – Đại diện vốn Tập đoàn VNPT, Thành viên Hội đồng Quản trị PTP cũng bày tỏ tin tưởng những giải pháp, chiến lược mà ban lãnh đạo PTP xây dựng, triển khai trong giai đoạn tới liên quan đến công tác quản trị, chiến lược, nguồn nguyên liệu thay thế ổn định, đa dạng hóa sản phẩm,… là phù hợp và tốt nhất. Qua đó, tin tưởng rằng hoạt động của PTP giai đoạn tới sẽ tiếp tục gặt hái được thành công.

Bà Nguyễn Thị Minh Huyền - Đại diện vốn Tập đoàn VNPT, Thành viên Hội đồng Quản trị PTP chúc mừng ĐHĐCĐ PTP năm 2020.

Hội đồng Quản trị Công ty PTP tặng quà tri ân Nguyên Chủ tịch Hội đồng QT và Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019.