PTP thông báo chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2017
Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện (PTP) thông báo chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2017.

Chi tiết vui lòng xem tại FILE ĐÍNH KÈM