Công ty PTP công bố thông tin về việc giải thể Chi nhánh PTP Thăng Long
Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông & In Bưu điện (PTP) công bố thông tin về việc giải thể Chi nhánh PTP Thăng Long - Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện từ ngày 01/7/2017.
Chi tiết vui lòng xem tại FILE ĐÍNH KÈM